Cine Suntem ...

                    Inceputul ...


          În anul 2012, un mic grup de creștini entuziaști, motivați de chemarea Domnului Isus am luat decizia de a transforma grupul nostru de rugăciune într-o Biserică după Cuvântul lui Dumnezeu.

Analizând Sfintele Scripturi și punându-ne de o parte pentru Dumnezeu în post și rugăciune, am luat decizia de a adopta doctrina cultului Creștin după Evanghelie. Un titlu frumos care ar trebui să caracterizeze fiecare biserică de astăzi. Din nefericire, Biserica contemporană este din ce mai mult ancorată în filosofiile post-modernismului, care încurajează practici și comportamente străine de învățătura Bibliei.

        Am înțeles că prin practicarea și predicarea Cuvântului, atât în Biserică, cât și în locurile publice, cu scopul de a răspândi Evanghelia păcii, vom putea face diferența într-o lume pervertită.

Cu sprijinul și ajutorul financiar al fraților noștri din Biserica Creștină după Evanghelie Betel din Londra, în Aprilie 2012, a luat fiintă cea de-a doua Biserică Creștină după Evanghelie din Londra, BISERICA SION.

Vrei să vezi cu ochii tăi minunea?

Vino....

Statutul Bisericii ...


          Statutul Bisericii reprezintă structură de rezistență sau scheletul în jurul căruia sunt planificate, organizate și duse la îndeplinire toate activitățile desfăsurate în comunitatea noastră.

          Acesta descrie în mod simplu și pe înțelesul tuturor felul în care noi ducem la îndeplinire actele de cult prescrise în Biblie. 

Trăim astăzi într-o lume cosmopolită, în care înțelegerea și practicarea valorilor Bibliei au fost surclasate de filosofii infiltrare abil în rândul comunităților de creștini dar care analizate atent, nu își regăsesc un corespondent Biblic, pe alocuri demonstrând chiar un înțeles opus.

          În ideea de a asigura o transparență totală, cu privire la felul în care noi practicăm învățăturile Cuvâtului lui Dumnezeu, vă punem la dispoziție Statutul de organizare și funcționare al Bisericii Sion.

          Așadar, pentru a înțelege credințele, modul de abordare și de acțiune a Bisericii noastre, precum și modul în care suntem organizați, vă invităm să aruncați o privire pe Statutul Bisericii, accesând link-ul de mai jos:

Credința Noastră ...


Mărturisirea de credință a Bisericii Evanghelice Sion este o colecție de concepte, credințe și valori așa cum se găsesc în Sfintele Scripturi și care definesc fundamentele teologiei pe care o promovăm și o aplicăm în fiecare zi.

În Biserica Evanghelică Sion, noi urmărim ca fiecare creștin practicant să își însușească, să înteleagă și să practice corect aceste credințe și valori așa cum ne-au fost lăsate scrise în Biblie, fără adăugiri și adaptări omenești.

"Aici dezbrăcăm Biblia de tradiții și obiceiuri și îi redăm autoritatea pe care Dumnezeu i-a atribuit-o încă de la început !"

Pentru a descărca Marturisirea de Credință apasă mai jos:

Misiunea Noastra ...


          "Să fim ambasadorii lui Hristos pe pământ, implicându-ne activ în răspândirea Evangheliei Păcii, promovând o viață sfântă și plăcută lui Dumnezeu asa cum este descrisă în Biblie" 

Analizând atent Cuvântul lui Dumnezeu, am descoperit că înainte de ridicarea Sa la ceruri, Domnul Isus ne-a poruncit să facem ucenici, cu alte cuvinte să ne implicăm activ în lucrarea Sa și totodată să perpetuăm doctrina și modul de viață pe care El însuși l-a promovat.

          Pentru că punem bază pe ceea ce Biblia ne dictează și aplicăm ad-literam prescripțiile acesteia, noi am decis ca misiunea Bisericii noastre trebuie promovată și aplicată, într-un mod exclusiv Scriptural, eliminând pe cât posibil influențele culturii în care trăim. Realizând că nu o clădire reprezintă Biserica Domnului Isus, ci adevaratele temple ale Dumnezeirii suntem noi, credincioșii Săi, am ales să fim noi înșine o jertfă de bun miros pe altarul lui Dumnezeu, să fim o entitate vie și activă în promovarea Evangheliei, lăsând ca în fiecare comportament sau gând să transpară sfințenia lui Hristos pentru ca Dumnezeu Tatăl să își găsească plăcere în noi.