Resursele Noastre

Marturisirea de credinta


     Noi credem şi mărturisim că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu, (2 Tim. 3:16-17; 2 Petru 1:19-21)

    Noi credem şi mărturisim că Dumnezeul unic fiinţează în trei Persoane distincte dar de aceeaşi esenţă: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, co-egale şi co-eterne, care lucrează într-un chip armonios la împlinirea planului Său veşnic (Ex. 20:2-3; Mat. 28:19; 2 Cor.13:14; Apoc. 4:11) ......


     Biserica Creştină după Evanghelie SION din Londra, UK denumită în continuare BCES, recunoaşte Biblia —Cuvântul lui Dumnezeu — ca autoritate supremă de viaţă.

      În activitatea sa, BCES respectă Constituţia şi celelalte legi ale statului britanic.

      Creştinii după Evanghelie se unesc în Numele Domnului Isus Cristos în biserică, pe baza Mărturisirii de Credinţă şi a prevederilor prezentului statut. Ei se supun autorităţii BCES, exercitată prin Comitetul de presbiteri. (2) Mărturisirea de Credinţă reprezintă convingerile esenţiale ale creştinilor după Evanghelie, pe baza cărora se realizează unitatea de învăţătură şi practică a bisericilor în cadrul BCES ......